ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf

ปีงบประมาณ 2565

O31รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตอบสนองข้อร้องเรียน.pdf

ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลทางสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf