ภาพกิจกรรม

ช่องทางติดต่อสอบถาม และแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์

จัดทำขึ้นเพื่อประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ปีการศึกษา 2566 

น้ำพริกเผาผัดปลาช่อน โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์

จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการประกวดทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ในกิจกรรมศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70