โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์   

 ที่ตั้ง 23 หมู่ 12  ตำบลไม้ดัด   อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

โทร 0623549151 

E-mail  17010043@singprimary.go.th

ruangdach.99@gmail.com