ปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน.pdf

ปีงบประมาณ 2565

o23-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน.pdf

ปีงบประมาณ 2564

023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ6เดือน.pdf