ปีงบประมาณ 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต.pdf

ปีงบประมาณ 2565

o36.pdf

ปีงบประมาณ 2564

รายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน.pdf