แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปีงบประมาณ 2566

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf
O29 แนวปฏิบัติการร้องเรียน.pdf
O29 ข้อปฏิบัติเรื่องร้องเรียน.pdf
O29 ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรการเรื่องร้องเรียน.pdf
O29 แบบฟอร์มขั้นตอนการสืบสวนเรื่องร้องเรียน.pdf
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf